Som bestyrelse i en boligforening har man mange opgaver og mange ansvarsområder. Oftest ligger der et ønske om at få budgettet til at rumme så mange vedligeholdelsesopgaver som muligt inden for de givne rammer. Det kræver en realistisk vedligeholdelsesplan, der tilgodeser såvel jeres boligforenings stand og jeres budget. I ældre byggerier er der typisk mest fokus på renoveringsprojekter, mens der i nyere ejendomme kan fokuseres mere på forebyggende vedligehold. Vi har mange års erfaring i at samarbejde med boligforeninger om deres vedligeholdelsesplaner, og vi kan derfor yde jer en god og kompetent rådgivning både omkring det nødvendige vedligehold og om rækkefølgen af opgaverne.En boligforening med en vedligeholdelsesplan har bedre styr på både kvalitet og økonomi.

vejdiksen-vedligeholdelsesplan-boligforening

En vedligeholdelsesplan skal være realistisk

I boligforeninger er der lige så mange holdninger til vedligehold og renovering, som der er beboere, og det er typisk bestyrelsens opgave på vegne af beboerne at prioritere i de mange ønsker. Vi hjælper jer gerne med at prissætte de forskellige ønskede projekter, så I har et realistisk beslutningsgrundlag at planlægge ud fra. Ud fra budgettet i jeres boligforening kan det planlægges at dele de større renoveringsprojekter ud over flere år, og vi kan med udgangspunkt i jeres budget udarbejde fx en 3 års vedligeholdelsesplan, så der udføres ét projekt ad gangen. Et tilbud på en sådan vedligeholdelsesplan vil naturligvis være med faste priser uanset generelle prisstigninger.

Vi udfører meget mere end malerarbejde for jeres boligforening

Der kan være mange spillere på banen, når en boligforening skal vedligeholde ejendomme. Vi gør det gerne nemmere og mere overskueligt for jer ved at påtage os en bred vifte af jeres vedligeholdelsesopgaver. På den måde kan vi planlægge og koordinere indsatserne optimalt i forhold til jeres budgetter og ønskede tidsrammer. For boligforeninger udfører vi bl.a. alt alment malerarbejde, herunder spartelarbejde, filtopsætning, tapetsering og maling. Vi står gerne for udbedring og vedligehold af ejendommens vinduer og døre, såvel inde som ude, ligesom trapper og trappeopgange udbedres og friskes op. Uanset hvilken type facade, I har på ejendommen, kan vi behandle og vedligeholde træværk og pudsede facader, og endelig står vi også for pasning af jeres udendørsarealer, vedligeholdelse og reparation af stakit, rækværk og skure, hvis I ønsker det. Vi udfører naturligvis også malerarbejde og øvrig istandsættelse ved fraflytning af lejlighederne.

Med vedligehold minimeres skader

Man siger, at forebyggelse er bedre end reparationer, og det gælder også bygninger. Med en fornuftig og realistisk vedligeholdelsesplan kan man imødegå en del skader. Vi rådgiver gerne om fremtidig vedligeholdelse, så I kan undgå store økonomiske udgifter.

 

Vi bistår boligforeninger i Vallensbæk, Ishøj og Herlev samt hele Storkøbenhavn. Lad os hjælpe jeres boligforening med at udarbejde vedligeholdelsesplaner, der giver jer et godt grundlag for renoveringsprojekter og vedligehold af ejendommen de kommende år.