Skimmelsanering/Forsikringsskader

Vi har stor erfaring med at fjerne skimmel. Vi har moderne redskaber.

Når arten og volumen af skimmelsvampen er bestemt, skal der gøres en indsats, så problemet ikke opstår igen.

Årsagen til fugten og skimmelsvampen skal i første omgang fjernes, og dernæst skal lokalet eller bygningen skimmelsaneres.

Kemisk eller mekanisk fjernelse af skimmel
Vejdiksen er eksperter i at fjerne skimmel, dette kan gøre på mange måder, afhængig af omfang og type af skimmel

Vi kan enten fjerne det befængte materiale eller afrense det via kemisk eller mekanisk bearbejdning.

Vi fjerner al skimmelsvampen, og du kan bruge rummet igen, når behandlingen er færdig.

Når vi foretager en skimmelsanering, foregår det hurtigt og effektivt. Vi afgrænser og forsegler arbejdsområdet, så medarbejdere, beboere etc. bliver generet mindst muligt.

  • Håndtering af skimmel og svampeangreb
  • Prøvetagning
  • Dokumentation