Vi sætter fokus på arbejdsmiljøet

Hvad er en APV?

APV betyder ArbejdsPladsVurdering, og det er netop, hvad det er: En vurdering af arbejdspladsen med fokus på de farer eller gener, som medarbejderne udsættes for. Selve vurderingen skal forstås som et styringsværktøj, der hjælper med at opdage problemerne og konkretisere, hvordan de bliver løst både effektivt og praktisk.

Et afsæt for handling

Problemerne kan være meget forskellige og omhandle alt lige fra farligt værktøj til brugen af kemiske midler. APV’en afslører problemernes omfang og udgør et enkelt afsæt for den handlingsplan, der efterfølgende skal eliminere farerne eller generne. APV'en er et dialogværktøj, der hjælper ledelsen og medarbejderne med at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø.

Skkerhedsrepræsentant ved Vejdiksen A/S Malerfirma er Allan Henriksen.